8 redenen om de Navigating Stress Toolkit in te zetten

Louise Hildebrand, Psycholoog

Stress hoort bij het leven. Of dit nu gaat over gezonde, activerende stress of chronische, ziekmakende stress. Toch is dit een onderwerp waar mensen niet graag over praten, met name op het werk. Maar moeten we dit onderwerp wel blijven vermijden? Wat als we de confrontatie aangaan? Wat als we stress leren NAVIGEREN? Speels en laagdrempelig? In dit blog vind je 8 redenen om de Navigating Stress Toolkit binnen teams van jouw organisatie in te zetten.

 

1. Het creëren van een positieve werkomgeving

Een positieve werkomgeving is essentieel voor het welzijn en de productiviteit van werknemers. Door openlijk te praten over stress en emoties, kan de Navigating Stress Toolkit bijdragen aan het creëren van een ondersteunende en empathische cultuur binnen de organisatie. Werknemers voelen zich gehoord, gerespecteerd en gesteund, wat leidt tot een hogere mate van tevredenheid, betrokkenheid en welzijn. Dit heeft niet alleen voordelen voor individuele werknemers, maar ook voor teams en de organisatie als geheel.

 

2. Het doorbreken van taboes

‘Op mijn werk praat ik niet over stress. Ik ga mijn vuile was toch niet buiten hangen?’ Of: ‘Ik wil het wel gezellig houden. Ik ga op mijn werk niet over vervelende dingen praten.’ Dit zijn zomaar wat uitspraken van medewerkers. Op het werk praten we graag over het weer, vakanties, de kinderen of het nieuws. Praten over stress doen we liever niet of slechts oppervlakkig.

Het vermijden en negeren van stress kan leiden tot ongezonde copingmechanismen bij werknemers met overspannenheid en burn-outklachten als gevaar. Door het Navigating Stress gedachtegoed te introduceren, doorbreek je dit taboe en creëer je een veilige ruimte waar werknemers openlijk kunnen praten over hun stress, angsten en zorgen.

 

3. Verbeterde communicatie

Communiceren over stress is niet altijd gemakkelijk. Het onderwerp kan zwaar en beladen aanvoelen, wat leidt tot ongemakkelijke situaties en vermijding van gesprekken. De Navigating Stress Toolkit biedt een andere benadering. Het gebruik van metaforen maakt het bewezen laagdrempeliger om over stress te praten. Door het spelelement en het visuele aspect wordt communiceren over stress niet alleen leuker, maar ook makkelijker. Medewerkers gaan zelf actief aan de slag en er is ruimte voor humor. Dit zorgt voor een positieve sfeer waarin werknemers zich comfortabel voelen om hun stress te delen en ondersteuning bij collega’s te vinden.

 

4. Meer zelfinzicht

Misschien is het zelfinzicht van medewerkers al goed. Toch heeft ieder mens blinde vlekken. Meer zicht krijgen op een blinde vlek lukt alleen via een ander, bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan. Bij de inzet van de toolkit stellen collega’s elkaar vragen over welzijn en de beleving van stress. Misschien zijn deze vragen nooit gesteld, of krijgen medewerkers nieuwe inzichten omdat andere mensen frisse perspectieven en oplossingen kunnen bieden. Met deze aanvullende zelfkennis kunnen medewerkers hun belemmerende stress minimaliseren en activerende stress naar het juiste niveau brengen.

 

5. Beter begrip van collega’s

Hoe goed kennen we onze collega’s eigenlijk? Vaak beperkt onze kennis zich tot hun professionele prestaties en gedrag op de werkvloer. Maar wat als we een dieper inzicht zouden krijgen in hun ervaringen, uitdagingen en stressoren? De Navigating Stress Toolkit biedt werknemers de mogelijkheid om collega’s op andere manier te leren kennen. Door samen te werken aan stressmanagement en onderlinge ondersteuning, wordt de band tussen teams . Daarnaast komt naar voren wat collega’s motiveert, werkplezier biedt en hoe ze in hun kracht kunnen staan.

 

6. Verbeterde samenwerking en teamdynamiek

Op het moment dat collega’s samen in gesprek gaan, meer over elkaar leren en weten welke rol stress in elkaars leven speelt, dan is de kans groot dat de samenwerking wordt verbeterd. Ook kunnen medewerkers inspelen op elkaars stressoren. Dit is niet alleen waardevol voor collega’s die veel stress ervaren, maar ook voor collega’s die juist graag meer uitgedaagd willen worden in hun werk. Ze kunnen tips en advies geven en ze kunnen elkaar ondersteunen. Dit leidt tot een veerkrachtiger en sterker team dat beter met uitdagingen kan omgaan.

 

7. Bevordering van de mentale gezondheid

Verbinden, delen en oprecht begrip tonen. Dit zijn belangrijke aspecten voor de optimalisatie van de mentale gezondheid. Op het moment dat medewerkers hun zorgen kunnen delen en er samen wordt nagedacht over oplossingen, dan zal dit steun bieden wanneer medewerkers bijvoorbeeld een hoge werkdruk ervaren. Als er daarnaast concrete oplossingen worden geboden voor stress, dan kan een medewerker proactief met deze oplossingen aan de slag. De toolkit benaderd welzijn in een brede zin en helpt met het vinden van een balans tussen inspannen en ontspannen.

 

8. Stresspreventie en vermindering van verzuim

Wanneer medewerkers zich comfortabel voelen om over stress en zorgen te praten, kunnen ze samen strategieën ontwikkelen om chronische werkstress te voorkomen. De eerste stap naar preventie is daarmee gezet. Preventie betekent vroegtijdige signalering van chronische, ziekmakende stress, waardoor medewerkers eerder aan de bel zullen trekken. Hoe eerder actie wordt ondernomen op ziekmakende stress te voorkomen, hoe minder ziekteverzuim er zal zijn.

 

Wil jouw organisatie profiteren van deze voordelen? Schaf dan een toolkit aan, boek een workshop of ga met je volledige team op een Navigating Stress Expeditie. Wil je eerst meer informatie? Bel dan met: +31 40 304 1674 of mail naar: info@navigatingstress.nl